Meijwijk Praktijk - Watersnip 28, 9685 AD Blauwestad. | KvK: 68692765 | BTW: NL001446229B4 |
+31(0)6 30303076
info@meijwijk.nl

Emotionele, psychodynamische en onverklaarbare pijnklachten

Zit weer lekker in je vel!

Zit weer lekker in je vel door middel van psychodynamisch coachen vanuit NLP, Familieopstellingen, MatriXmethode en meerdere technieken passend bij jou als persoon! Agnes is Psyschodynamisch Coach en werkt vanuit drie componenten: psychische -, lichaamsgerichte en systematische componenten.

De Psychodynamische Coach heeft geleerd vanuit deze drie invalshoeken naar de problematiek te kijken. Daardoor is de psychodynamische coach in staat om veel breder te werken dan therapeuten, die zich gespecialiseerd hebben in slechts één specifieke therapievorm. De psychodynamisch component, mag jij je voorstellen als een tijdlijn met van links naar rechts: VERLEDEN-HEDEN-TOEKOMST.

Bij de start van de coaching werkt Agnes met jou in het HEDEN. Vormen waarbij dit wordt toegepast zijn: de cognitieve- en gedragstherapeutische therapievormen, zoals Cognitieve therapie, Rationeel Emotieve Therapie (RET), Gedragstherapie, MatriXmethode.

Foto van blije kinderen

Psychodynamisch coachen is het krachtenspel van zelfbeeld, verlangens, overtuigingen en emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen wij ons energiek en evenwichtig. Wanneer er een innerlijke strijd plaats vindt, ben je in disharmonie. Die zorgt voor vele klachten, o.a. vermoeidheid, neerslachtigheid en een verdrietig gevoel en vaak ook onverklaarbare pijnklachten. Het is belangrijk dat het innerlijke systeem en strategie in balans zijn, zodat je je fijner voelt.

VERLEDEN

Vaak blijkt echter dat de problematiek in het heden veroorzaakt wordt, door negatieve ervaringen uit het verleden. Met behulp van de MatriXmethode kan jij de negatieve invloeden uit het verleden opsporen en neutraliseren.

TOEKOMST

Vanuit het heden kan Agnes ook toekomstgericht werken. Zodat oude patronen zich niet opnieuw gaan herhalen, of om ons gedrag en communicatie in positieve zin te ontwikkelen. Hierbij maken we gebruik van NLP- en MatriXCoaching-technieken.

Bio-energetische component

Naast de psychotherapeutische component bestaat er ook een lichaamsgerichte (Bio-energetische) component. Vanuit de holistische mensvisie zijn lichaam en geest sterk met elkaar verbonden. Psychische spanningen kunnen zich dan ook in ons lichaam vastzetten. Spanningen die vast zitten in de nek, schouders en/of onderrug worden vaak stress genoemd. Door in de coaching zowel psychisch- als lichaamsgericht te werken, kunnen zowel de psychische als de lichamelijke klachten verholpen worden.

Systemische component

Bepaalde factoren zoals ziekten, lichamelijke- en geestelijke eigenschappen, zijn genetisch overdraagbaar van de ene generatie op de volgende. Wat echter minder bekend is, is dat ook ‘energetisch’ bepaalde factoren overdraagbaar zijn van de ene generatie op de volgende. Sommige ladingen, overgedragen door vorige generaties, kunnen psychische en/of lichamelijke problemen veroorzaken in het heden. Door middel van Familie- en Organisatieopstellingen werken wij met deze Systemische problematiek.

Psychodynamisch coachen is een selectie van verschillende moderne technieken en vormen, die vele resultaten heeft laten zien. Tijdens het coachen wordt er contact gemaakt met (on)bewuste informatie en ervaringen, die de huidige psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Samen zetten we het zien, horen, voelen, denken en soms ruiken en proeven in beweging, zodat we inzicht krijgen in je eigen innerlijke strategieën. Vanuit de oude strategie ga jij in de regie, voor duurzaam oplossend vermogen.

%d bloggers liken dit: