Meijwijk Praktijk - Watersnip 28, 9685 AD Blauwestad. | KvK: 68692765 | BTW: NL001446229B4 |
+31(0)6 30303076
info@meijwijk.nl

MatriXmethode

“Wij zijn de regisseurs die de filmklapper inzetten om samen met jou de regie te pakken.”

“Het is de manier van vragen stellen, waarmee je mensen helpt om zelf de oplossing voor hun probleem te vinden en in te zetten.”

 

Ik werk als matrixtrainer en kan natuurlijk in overleg groepen trainen. Je kan ook via deze link kijken welke datum jou schikt
en je daarvoor inschrijven. Wil je meer weten over de training of de modules neem dan 
contact op met Agnes!

 

Wij bieden de MatriXmethode aan bij problemen zoals:

  • leerproblemen
  • vol hoofd
  • trauma’s, PTSS, rouw en verlies
  • angsten (voor tandarts, faalangst, dieren, vliegangst, examenangst, hoogtevrees, etc.)
  • emotionele problemen
  • psychodynamische klachten
  • (pijn)klachten zonder medische oorzaak
  • pesten
  • roken
  • eetpatronen

Hoe werkt dat?

De MatriXmethode gaat in op jouw strategie, van jouw BELEVING, van jouw probleem. Niet op de inhoud ervan. Dit in tegenstelling tot veel andere methodes. Het maakt dus gebruik van de interne mentale processen die door jou gehanteerd worden: strategieën die jij als persoon zelf bedenkt, installeert en gebruikt.

Alles wat we doen en ervaren hangt af van de eigen manier, om in het NU met dingen om te gaan: een eigen strategie. Dat geldt ook voor leren (alles wat met informatieverwerking heeft te maken), volle hoofden en emoties. Wanneer die strategie niet optimaal werkt, kunnen we die alleen ZELF vervangen.

We leven in het NU. We hebben situaties meegemaakt die positief en negatief waren. Voor de toekomst hebben we nu al positieve of negatieve verwachtingen bedacht. Feiten, van beleefde fragmenten van situaties, blijven. Alleen de beleving van het verleden, kunnen we in het NU beïnvloeden. De beleving van toekomstige situaties, kunnen we ook alleen in het NU beïnvloeden. Feiten zijn er nog niet. De toekomst heeft immers nog niet plaatsgevonden.

Kortom: jij vervangt je eigen strategie, van jouw eigen probleem, op jouw eigen manier, wanneer oude strategien niet (meer) werken.

De MatriXmethode pakt elk probleem bij de bron aan: de persoonlijke en unieke strategie die elk mens gebruikt, bij het verwerken van (emotionele) informatie. De methode legt deze strategie bloot en helpt je om de strategie zodanig aan te passen, dat er een andere beleving ontstaat.

Plaatje: de MatriXmethode lost verschillende mentale problemen snel op.

De MatrixMethode gebruikt daartoe een gesprekstechniek (MatriXgesprek). Agnes stelt open vragen en volgt daarmee de persoon in het eigen proces. Door het stellen van de juiste vragen, word je je bewust van deze processen. De methode maakt helder wat er in je hoofd omgaat en welke strategie je onbewust gebruikt, om ervaringen en informatie op te slaan. Zodra je je bewust bent van deze (falende) strategie en deze neutraliseert en vervangt, verdwijnt het probleem. Voor altijd! En, je voorkomt bovendien toekomstige problemen.

Het helpt je zaken denkbeeldig te automatiseren, in een denkbeeldig geordende structuur binnen en/of buiten het hoofd. Bestaande blokkades en belemmeringen worden daarmee snel vervangen door nieuwe keuzes die men krijgt. Coaching met de MatriXmethode is bewust, denkbeeldig en met de focus op ‘leren HOE te leren’. Niet DAT en WAT, maar juist HOE te leren! Iedereen is uniek en heeft een eigen manier om iets te doen. Agnes begeleidt jou vanuit de MatriXmethode in het vinden en toepassen van jouw eigen oplossing en nieuwe strategie.

Is het echt zo simpel?

Ja, met de MatriXmethode worden volle hoofden, leerproblemen en mentale en psychosomatische problemen effectief en met blijvend resultaat opgeruimd. Bij leren moet de eigen methode en het opgeruimde hoofd (eigen leerstrategie) gebruikt blijven worden, voor een optimaal resultaat.

Probleem opgelost!

Er zijn minimale interventies (1 tot 4) nodig om voor altijd verlost te worden van een probleem. Ook voor problemen die al jaren knagen.

%d bloggers liken dit: